Vinohradská 89
120 00 Praha 2
Czech Republic

O společnosti Správa pohledávek Další služby Kontakt

Obchodní jméno:
Správa pohledávek, s.r.o.

Sídlo:
Vinohradská 89
120 00 Praha 2-Vinohrady

Expozitura:
Dělnická 30
170 00 Praha 7

Identifikační číslo:
27369773

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108957

Bankovní spojení:
ČS, a. s. Praha, č. ú. 25798389/0800

Telefon:
++420 222 733 890

Fax:
++420 222 733 888

E-mail: info@spravapohledavek.com

WWW: http://www.spravapohledavek.com

¨